H Ø R
O R D E T
 
Links til sider med enkelte prædikanters bibeltimer.
Dette er kun et udvalg, hvor hovedvægten er lagt på gennemgang af Bibelske bøger.

Frank Jacobsen  En oversigt over bibelstudier fra Mariehøj sognehus.
Frits Larsen   Prædikener / Bibeltimer
Hans Erik Nissen  Bibeltimer - over bibelske bøger.
Dertil gudstjenester fra Nordsjællands Valgmenighed
Jan Bygstad Mange hundrede bibeltimer over div bibelske bøger.
Johnn Hardang Radiopastor ved P7 Kristen Riksradio
Mikkel Vigilius Bibelskolelærer på Luthersk Missionsforenings Højskole, Hillerød
Bent Ryborg Bibellærer - Mange bibeltimer på Lyset og Livet

www.shafan.dk (en hjemmeside med kristne artikler) ligger flere artikler af disse forkyndere.Korset