H Ø R
O R D E T
 
Ved Hans Erik Nissen
Jeg har altid Herren for øje, han er ved min højre side, og jeg vakler ikke.   ( Sl.16,8 )

Video-oversigt Youtube
Her er en oversigt over bibelstudier, hvor enkelte bøger/ afsnit fra Bibelen gennemgås - med links til hjemmesiderne, hvor de ligger.
Søndagsprædikenerne er fra
Nordsjællands Valgmenighed samlet på
Hans Erik Nissen - siden

Gør som et Barn og læg dig ned
i Jesu Skød og naadefulde Arme,
han skal dig, som sit Barn, med Kærlighed
da ved sit Frelserhjerte gennemvarme.
Mon det er svart, naar man er ham saa nær,
at faa ham kær?  
(H.A.Brorson 1735)
Korset