H Ø R
O R D E T
 
Frank Jacobsen - pastor emeritus fra Mariehøj kirke, Silkeborg.

Bibelstudierne ligger på Norea Radio
- Lyset og livet -
Serier 8 -9-10-11-12 er hovedsagelig fra Mariehøj sognehus.
Serie 1-7 indeholder gudstjenester.
I serie 12 er der yderligere 7 bibeltimer

I serie 13 er der 42 bibeltimer/prædikener -
over Hebræerbrevet, Romerbrevet, Thessalonikerbrevet, Zakarias' bog, Kristus i GT, nådemidler og forsoningen.

I serie 14 er der 40 bibeltimer/prædikener
over forskellige emner.
Korset